Výzvy

Zavádzanie prvkov inteligentných riešení v spoločnosti NPL-LH s.r.o.

Výzva na predloženie CP na predmet zákazky s názvom Zavádzanie prvkov inteligentných riešení v spoločnosti NPL-LH s.r.o.

Dokumenty na stiahnutie potrebné ku predloženiu CP

Výzva na predloženie CP - technológie
Výzva na predkladanie ponúk s opravenou LPP
Informácia o predĺžení LPP
Príloha 1 - návrh cenovej ponuky
Príloha 2 - čestné vyhlásenie
Príloha 3 - návrh kúpnej zmluvy
Príloha 4 - vzor - zoznam dodávok tovaru



NPL-LH s. r. o., SNP 304, 033 01 Liptovský Hrádok


Spoločnosť NPL-LH s. r. o. podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP dňa 28.06.2017 s poskytovateľom MŠVVaŠ SR v zastúpení SIEA k projektu s názvom „Inovácia výrobného procesu v podniku CS print, s. r. o.“. Projekt sa realizoval s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Výskum a inovácie.


Základné informácie o projekte:

Fond

Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program

Výskum a inovácie

Špecifický cieľ

1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Názov projektu

Inovácia výrobného procesu v podniku CS print, s. r. o.

Hlavný cieľ projektu

Zámerom a hlavným cieľom projektu bola inovácia procesu výroby papierových obrúskov zavedením novej technológie, s cieľom dosiahnutia čo najlepších požadovaných vlastností výrobkov podľa požiadaviek odberateľov, a tým zvýšenie produktivity práce a konkurencieschopnosti podniku.

Kontrahovaná výška NFP

446 050,00 Eur

Ukončenie hlavných aktivít projektu

24.05.2018

Hypertextový odkaz na webové sídlo OP

www.opvai.sk

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.